Засаг даргын захирамж
А/13

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулах тухай...

2022-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/12

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулах тухай...

2022-03-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/11

“Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн доторх тохижилт”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ...

2022-03-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/10

“Мал угаалгын суурин ванн (ариутгалын дүк машин) авах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ...

2022-02-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/09

“Хог хаягдлын цэгийг цэгцлэх, техник хэрэгсэл авах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай ...

2022-02-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/08

“Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн доторх тохижилт”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ...

2022-02-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/07

Сонор хоёрдугаар багийн “Наран суурийн гүн өрмийн худаг”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ...

2022-02-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/06

“Аймгийн аварга малчин өрх”, “Сумын аварга малчин өрх”-өөр шагнах тухай ...

2022-01-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/05

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түтгэлзүүлэх, хүчингүй болгох эрх бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай ...

2022-01-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/04

Сар шинийн амралтын өдрүүдэд албны бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээний тухай...

2022-01-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..