Цаг үеийн мэдээлэл
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 53 дугаар Зарлигаар "Алдарт эх"-ийн нэгдүгээр одон, хоёрдугаар одонгоор шагнагдсан эхчүүдийн шагналыг сумын удирдлагууд гардуулж, баяр хүргэлээ.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 53 дугаар Зарлигаар "Алдарт эх"-ийн нэгдүгээр одон, хоёрдугаар одонгоор шагнагдсан эхчүүдийн шагналыг сумын удирдлагууд гардуулж, баяр хүргэлээ...

2023-06-01 08:24:24

Дэлгэрэнгүй..
Иймд “Эхийн алдар” одон авах болзлыг хангаж буй ээжүүд дараах материалыг бүрдүүлж, энэ оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Засаг даргын тамгын газар ирүүлнэ үү.

Иймд “Эхийн алдар” одон авах болзлыг хангаж буй ээжүүд дараах материалыг бүрдүүлж, энэ оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Засаг даргын тамгын газар ирүүлнэ үү....

2023-05-01 08:17:58

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн төвөөс зохион байгуулсан Энэ жилдээ Эрүүл жиндээ хөдөлгөөнд сумын Төрийн байгууллагууд нэгдлээ

Хүн амын дунд зонхилон тохиолдох өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл идэвхтэй амьдралыг сурталчлах, эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг 2023 оны туршид үндэсний хэмжээнд зургаан чигл...

2023-04-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ

Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсон зээлдэгч нарын мэдээлэл 2023 он гараад ХХСангаас шинээр олгосон зээлийн танилцуулга ...

2023-04-15 22:51:31

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭНД ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ ЦАХИМААР АВАХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

2024 онд сум, дүүргийн ОНХС-ийн санхүүжилтээр хийгдэх хөрөнгө оруулалтад иргэдийн санал авах ажил үргэлжилж байна. Жил бүр 6 дугаар сарыг дуустал хийгддэг санал авах ажлыг ихэвчлэн цаасаар авдаг байсан бол өнгөрсөн жилээ...

2023-04-02 22:47:59

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хийгдсэн ажил

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хийгдсэн ажил, мөн 2024 онд хийгдэх ажлын саналаа иргэд цахимаар өгөх боломжтой боллоо....

2023-03-20 10:05:44

Дэлгэрэнгүй..
Цахимаар мэдээлэл авдаг боллоо

2024 оны орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын саналыг цахимаар авахаар болсонтой холбоотойгоор санал хүсэлтээ өгч болно....

2023-03-20 09:43:13

Дэлгэрэнгүй..
Малчдын зөвлөгөөн боллоо.

Сумын малчид, төлчдийн зөвлөгөөн энэ сарын 08,09,10-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Зөвлөгөөнд Улсын Их хурлын гишүүн А.Адъяасүрэн, Д.Ганбат, аймаг сумын удирдлагууд оролцон 2022 онд хийсэн ажлын тайлан, 2023...

2023-02-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Малын тоо толгойн албан татвараар 2023 онд хийгдэх ажлын жагсаалт

...

2023-01-01 11:38:54

Дэлгэрэнгүй..
Хуулийн сургалт

...

2022-09-27 10:36:09

Дэлгэрэнгүй..