Фото галерей
ХҮРЭЭМАРАЛ СУМД 15 ОРТОЙ ЭМНЭЛЭГ - ЭМЧИЙН БАЙР, ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН БАЙР ТУС ТУС БАРИГДАВ

...

2023-12-20 17:27:15

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн төвөөс зохион байгуулсан Энэ жилдээ Эрүүл жиндээ хөдөлгөөнд сумын Төрийн байгууллагууд нэгдлээ

...

2023-06-03 07:35:53

Дэлгэрэнгүй..