Засаг даргын захирамж
А/03

Төрийн байгууллагуудын олон нийтийг хамруулан зохион байгуулах сургалт, семинар, хурал зөвлөгөөнийг түр хориглох тухай...

2022-01-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2022-01-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/01

Хүүхэд үрчлүүлэх тухай...

2022-01-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..