Видео мэдээ

 • Хүрээмарал сумын түүхэн бичлэг 1994 он

  2023-12-20 15:34:44

 • Баянхонгор Хүрээмарал сум ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлсэн сайн туршлага

  2023-12-20 15:29:29

 • Баянхонгор аймгийн хүрээмарал сум

  2023-12-20 14:34:31

 • Хүрээмарал сум

  2023-12-20 14:30:32

 • Сумандаа сайхан амьдаръя-Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сум 64 \ 2016 он

  2023-12-20 14:28:42

 • Хүрээмарал 1994 он

  2023-12-20 12:13:06