Танилцуулга
Иргэдээс өргөдөл гомдол хүлээн авах тухай

Иргэн та төрийн үйлчилгээнд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, санал хүсэлтээ хүргүүлэх, судалгаанд https://irgen.bayanhongor.gov.mn/ хаягаар хандаж мэдээлэл, өргөдөл гомдлоо ирүүлнэ үү ...

2024-04-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ЦАХИМ СУДАЛГАА ЯВАГДАЖ БАЙНА

Төрийн байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний чанар хүртээмжтэй байдлын талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийг судлах, үр дүнд үндэслэн үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээг авч ажиллах зорилгоор сэтгэл ханамжи...

2024-04-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТҮҮХЭН ТОВЧОО

ХҮРЭЭМАРАЛ СУМЫН ТҮҮХЭН ТОВЧОО...

2022-06-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..