Сумын төсвийн байгууллагуудын 2022 оны төсвийн сар, улирал, жилийн хуваарийг тодотгон баталж мөрдүүлэх тухай
2022-06-27 00:00:00