ЗГ-ын болон орон нутгийн тусгай сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
Хүрээмарал сумын 2023 оны батлагдсан төсөв бүрээн эхээрээ

Хүрээмарал сумын 2023 оны батлагдсан төсөв бүрээн эхээрээ...

2023-06-03 08:21:53

Дэлгэрэнгүй..
Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төлөвлөгөө

Сум хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төлөвлөгөө...

2022-12-05 12:27:49

Дэлгэрэнгүй..