Хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай

малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох гарлаа...

2023-01-24 11:19:46

Дэлгэрэнгүй..
хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

...

2023-01-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүрээмарал сумын хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр

Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн батлах турхай....

2022-06-30 11:20:54

Дэлгэрэнгүй..