Хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
Хүрээмарал сумын хог хаягдлын журам

Хүрээмарал сумын хог хаягдлын журам...

2023-12-08 15:15:16

Дэлгэрэнгүй..
Хог хаягдлын үнийн тарифийг шинэчлэн тогтоох тухай иргэд аж ахуйн нэгжээс авсан үнийн санал, санал асуулгын дүн

Хог хаягдлын үнийн тарифийг шинэчлэн тогтоох тухай иргэд аж ахуйн нэгжээс авсан үнийн санал, санал асуулгын дүн...

2023-12-08 15:13:09

Дэлгэрэнгүй..
үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж, байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж, байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ...

2023-12-08 15:10:19

Дэлгэрэнгүй..
Сумын төвийн хог хаягдал хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон тухай тогтоол

Сумын төвийн хог хаягдал хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон тухай тогтоол...

2023-04-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүрээмарал сумын хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр

Хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг шинэчлэн батлах турхай....

2022-06-30 11:20:54

Дэлгэрэнгүй..