Хуулийн сургалт

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр "Хуулиа дээдлэе" аяны хүрээнд зохион байгуулж буй "Хууль сонсъё 7:2:8" хуулийн сургалтын хүрээнд төрийн бодлого шийдвэр, холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, албан хаагч, ажилтнуудын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр 7 хоног бүрийн 2 дах өдрийн 08 цагт явагддаг сургалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Сумын Дэгдээхий цэцэрлэгийн хамт олон амжиллтай зохион байгууллаа.

2022-09-27 10:36:09